Forsiden
Kontakt
Dyrene
Årets gang
Kogebog
Foreningen
Medlemsskab
Bliv medlem
For nye medlemmer
Billedarkiv
Fra medlem til medlem
Andre foreninger
Index
 

Medlemsskab

Som udgangspunkt har medlemmer en andel i en ko, men man kan dog også være passivt medlem som i en periode ikke tegner en andel, men nøjes med at betale medlemsskabet som er 50 kr pr. år.

At være andelshaver betyder, at man betaler indskud for 1/2, 1/4 eller 1/8 andel i en ko.
I 2020 betaler man
1800 kr i indskud inklusive kontingent for 1/8
3550 kr i indskud inklusive kontingent for 1/4
7050 kr i indskud inklusive kontingent for 1/2.

Men det betyder også at man skal deltage i foreningens arbejde med dyrene – det er først og fremmest de daglige vagter, og indfangningen når dyrene skal til slagtning.

For at minimere driftsudgifterne, sker al kommunikation i foreningen via email, hjemmesiden eller evt. sms. Det er derfor nødvendigt at bestyrelsen kender din mailadresse og dit mobiltelefonnummer.

Foreningen kan kontaktes via mail til formanden Flemming Sørensen formand@sundbyko.dk

v