Forsiden
Kontakt
Dyrene
Årets gang
Vagter
Vagtplan
Vejledning
Kursus
Indfangning
Slagtning
Udlevering
Slutafregning
Kogebog
Foreningen
Medlemsskab
Andre foreninger
 

Årets gang i kogræsserforeningen

Der fodres køer

En vinterdag i folden

Årets opgaver starter længe før køerne kommer på græs.

Bestilling af kvier

Når en sæson er sluttet med slagtning og udlevering af kød, er det tid til bestilling af kvier. Det er formanden der gennem vores kontakt hos Herefordavlerne sørger for at der bliver bestilt det ønskede antal dyr.

Bestilling af slagtning

Slagtning af dyr bestilles senest samtidigt med bestilling af dyrene, for at sikre at slagteren har plads til at kunne håndtere det store antal dyr på en gang.

Køb af andele

For medlemmerne starter sæsonen når man bestiller en andel ved at indbetale forskud samt medlemskontingent.

Generalforsamlingen

Generalforsamlingen ligger mellem to sæsoner, og af hensyn til regnskabet er generalforsamlingen som tidligere lå i november, nu rykket til foråret.

Køerne kommer på græs

kvierne kommer på græs

Køerne kommer på græs

Omkring 1. maj kommer dyrene på græs. Og nu kommer foreningens medlemmer på banen med de daglige vagter som har til formål dels at vænne dyrene til at komme når vi kommer med korn, dels at vænne os byboere til kvierne.

Introkursus

For nye medlemmer at koklapperne afholdes et introduktionskursus i begyndelsen af sæsonen.

Pasning af dyrene

Alle medlemmer får tildelt et antal vagter. De første år havde vi flere folde, med separate vagthold, men nu er vi et stort vagthold, og ønsket har blandt medlemmerne været at have vagter ca en gang om måneden.

Sociale arrangementer

Alle arrangementer i foreningen hvor vi møder hinanden kan defineres som sociale arrangementer. Årets første arrangement er generalforsamlingen.
De sociale arrangementer i foreningen er også modtagelsen af dyrene, hvor vi mødes og ser dyrene komme på græs – Det kan dog være svært at udmelde det præcise tidspunkt.
I forbindelse med introkurset plejer vi at slutte af med et grill party hvor vi mødes om en af fælledens bålpladser.
Indfangning af dyrene og udleveringen af kød er endnu et par arrangementer hvor foreningens medlemmer mødes og hygger sig.

Indfangning af kvierne

Indfangning af dyrene

Indfangning af kvierne

Køerne fanges ind på den dag som aftales med slagteren i begyndelsen af sæsonen. Vi har brug for så mange medlemmer som muligt den dag.

Slagtning

Slagtningen foretages af et professionelt slagteri, Dyrene bliver slagtet dagen efter de ankommer til slagteriet.

Udlevering af kød

Udlevering af kødet sker på to dage, da slagteriet ikke kan udskære alle kvierne på een dag. Udleveringen sker ved parkeringspladsen ved indgangen til Kalvebod fælled på Otto Baches Allé.

Slutafregning

Vi har alle sammen betalt depositum efter en gennemsnitlig andel. Nogle får mere kød og andre mindre end forudberegnet, så når året er slut beregner kassereren hvor meget man skal betale ekstra eller have udbetalt.

Foreningen kan kontaktes via mail til formanden Flemming Sørensen formand@sundbyko.dk