Forsiden
Kontakt
Dyrene
Årets gang
Kogebog
Foreningen
Vedtægter
General-forsamling
Naturstyrelsen
Presseklip
Medlemsskab
Billedarkiv
Fra medlem til medlem
Andre foreninger
Index
 

Foreningen

Der fodres køer

 

Sundby kogræsserforening er som de fleste foreninger i Danmark: mange nydere, næsten ligeså mange ydere samt nogle ildsjæle, som ikke kan undvære at være med, hvor det sner.
Foreningen er gennem lån af området knyttet til skovdistriktet, skovfogeden, skovløberne og naturen på Vestamager. Vi er en af de grupper, som fast kommer i området og benytter faciliteterne ved naturcentret (fx mødelokalet).

Skovdistriktet står for vedligehold af hegn og levering af vand (hvis der mangler i grøfterne) og vores bidrag er afgræsning og den jordaktivitet der følger med.

Kogræsserforeninger findes der mange af rundt omkring. De fleste er lokalt forankret. Ved foreningens start kom de fleste medlemmer fra Sundby men nu har vi medlemmer fra hele amager og andre dele af København.

Sundby kogræsserforening har altid haft knap 20 dyr og det giver en arbejdsbyrde som kan håndteres, hvis vi passer på med ambitionsniveauet. Vi bliver nok ikke større. Men vi er altid villige til at komme med råd og vejledning. Det er ikke så svært at komme igang og endnu lettere at holde det gående. Hvis nogen fx skulle ønske at holde Aberdeen-Angus i stedet for Hereford, så ligger det lige til højrebenet. Kontakt formanden, hvis I har spørgsmål.

Til venstre kan du se mere om:
- om vores generalforsamling
- om naturstyrelsen
- om foreningens historie

Foreningen kan kontaktes via mail til formanden Flemming Sørensen formand@sundbyko.dk