Forsiden
Kontakt
Dyrene
Årets gang
Kogebog
Foreningen
Medlemsskab
Billedarkiv
Fra medlem til medlem
Andre foreninger
Index
Foreningen er på facebook
 

Sundby Kogræsserforening - Koklapperne

Vi har nu 17 kvier i vores fold ved Kanonvej

Indfangning af kvier sker den 24. oktober

Vagtvejledning (pdf)
eller som html

En filmsnas fra en tidligere indfangning af kvier

Så er de allerførste kvier kommet 28. april 2016
(foto Flemming Sørensen)

De første kvier 2014

Kvierne flokkes om spandene på koklapperkurset den 24. maj2015
(Foto Flemming Sørensen)

Vi er en forening med knap 100 familier, som er fælles om at passe 19 Hereford kvier på Kalvebod fælled på Amager - fra maj til slagtningen i oktober.

Vores forening bygger på især fire værdier:

  • dyrevelfærd
  • naturpleje
  • godt kød
  • socialt samvær

Sundby Kogræsserforening er stiftet i 2005 og vi er nu ved at afslutte sæson 2016.

Kvæget går på græs fra ca. 1. maj til medio oktober på en fold nær ved Naturcentret og metrostationen på Vestamager. Kvæget indgår i naturplejen sådan at især trækfugle kan bruge området som foderplads.

Det er foreningens mål at kødet så vidt muligt produceres på et økologisk forsvarligt grundlag. Medlemskab betyder, at du og din familie er med til at passe dyrene og får kød til fryseren.

Foreningen kan kontaktes via mail til formanden Flemming Sørensen flemming.s@webspeed.dk