Forsiden
Kontakt
Dyrene
Årets gang
Vagter
Vagtplan
Vejledning
Kursus
Indfangning
Slagtning
Udlevering
Slutafregning
Socialt
Kogebog
Foreningen
Medlemsskab
Billedarkiv
Fra medlem til medlem
Andre foreninger
Index
 

Slutafregning

Vi har alle sammen betalt depositum efter en gennemsnitlig andel. Nogle får mere kød og andre mindre end forudberegnet, så når året er slut beregner kassereren hvor meget man skal betale ekstra eller have udbetalt. Vi overvejer at gøre det nemmere for kassereren ved at overføre udbetaling til næste års regnskab.

På baggrund af lister fra udleveringen samt årets udgifter beregner kassereren årets kilopris - og på den baggrund beregnes hvor meget hver enkelt andelshaver skal betale.


OBS:
Der er hvert år nye andelshavere, som undrer sig over, at de skal betale for ben, som indgår i posernes indhold og dermed i prisberegningen.
Det skal understreges, at det ingen indflydelse har på, hvad du skal betale. Hvis benene ikke lægges i poserne, bliver kiloprisen bare endnu højere, da vi hvert år skal betale årets samlede udgifter, uanset hvad vi får i poserne. Slagteren får hverken mere eller mindre for, at vi får benene med, og fordeler naturligvis benene ligeligt – så alle får en stor mængde ben i poserne.

De seneste år har der også vøret lam i leveringen – Også her beregnes prisen efter antal udleverede kilo.
logistikansvarlig er Karen Borchersen logistik@sundbyko.dk

Foreningen kan kontaktes via mail til formanden Flemming Sørensen formand@sundbyko.dk