Forsiden
Kontakt
Dyrene
Årets gang
Kogebog
Foreningen
Udsendte mails
Vedtægter
General-forsamling
Naturstyrelsen
Historie
Medlemsskab
Billedarkiv
Fra medlem til medlem
Andre foreninger
Index
 

Referat af generalforsamling 2013

(fuld udgave i pdf-versionen her) Generalforsamling i Sundby Kogræsserforening - Sundbyko mandag den 29. april 2013
Tilstede var 40-50 personer
1. Valg af dirigent og referent
Karl Vogt-Nielsen blev valgt som dirigent, og Karen Borchersen som referent
Dirigenten foreslog at generalforsamlingen blev godkendt selvom den blev holdt en måned senere end efter vedtægterne

2. Bestyrelsens beretning
Formanden Flemming Sørensen fremlagde bestyrelsens beretning – som er vedlagt som bilag.
Specielt blev fremhævet at afholdelse af koklap for dummies afholdt to gange var en stor succes, og indførelsen af fangstudvalg hvilket fik indfangningsdagen til at fungere bedre.

Spørgsmål:
Q: Hvordan kommer en tyr ind til kvierne
A: Den springer over hegnet, men de to drægtige kvier er ikke blevet drægtige hos os.
 
Q: Hvad sker der med folk der ikke overholder pasningsaftalerne – man oplever ofte at der ikke er skrevet i bogen.
A: Det sker ofte at folk glemmer at skrive i bogen, men der bliver set ofte til vores køer – oftere end f.eks. i nabofolden. Men husk alligevel at passe jeres kovagter.

Beretningen blev godkendt.

3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
Regnskabet var endnu ikke revideret, så regnskabet blev godkendt på betingelse af at bestyrelsen kan godkende det endelige reviderede regnskab.

4. Foreliggende forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne
a) Vi har fået tilbudt en 20. kvie.
Det vil give plads til nye medlemmer. Forslaget blev vedtaget, men det er formentlig nødvendigt at supplere græsningen med en balle hø (Mikkel Christiansen har siden anbefalet ensileret græs)

b) Michael Sterll har foreslået at man tilbyder køb af kød fra andre dyr (se bilag)
Da Karen Borchersen mente at kunne kombinere dette med organiseringen af uddelingen af vores egne dyr blev forslaget vedtaget.
Udover dyrene nævnt i bilaget vil det i fremtiden blive muligt at købe kød fra dådyrene hos Kosakgården.½

5. Foreningens udvikling - åben debat
1) Skal vi arrangere et arrangement for folk udefra om hvordan man opdrætter køer? Det kan være vores bidrag til naturcentret og projektet Ny vestamager.
Datoen fastsættes af arrangørerne – Flemming Sørensen – Eva Jordy og Arne I Jensen meldte sig til udvalget.
2) Gentagelse af sidste års ”kogræsning for dummies” som både intro og socialt arrangement.
3) Gentagelse af sidste års fangstudvalg (som planlægger årets indfangning i oktober)
Følgende meldte sig: Rasmus Sommer, Flemming Ellebye, Karen Borchersen, Flemming Mathiesen, Lena Frydensberg Holm, Arne I Jensen og Ole Nørgaard.
4) Formanden udtrykte ønske om et lassohold (som skal indfange de dyr som stikker af henover sommeren).
Følgende meldte sig:
Heinz Jacobesen, Flemming Mathiesen, Flemming Ellebye, Signe Holm, Arne I Jensen, Niels Max. Tommy Belgau, Lonnie Ellebye Lilja, Isabel Calabuig, Morten Predstrup, Ole Nørgaard og Tenna Espenhain

6. Fremlæggelse af budget samt godkendelse heraf
Budgettet er udarbejdet på baggrund af en estimeret pris på kviernes indkøb. Prisen på andele er steget igen til 3500 kr for en kvart.
Budgettet blev godkendt.

7. Valg af bestyrelse
Følgende meldte sig til bestyrelsesarbejdet (i medlemsnummerfølge):
Karl Vogt-Nielsen, Lena Frydensberg-Holm, Mette Schorebye, Michael Sterll, Flemming Sørensen, Karen Borchersen, Jacob Jul Nørup, Lonnie Lilja, Dorit Wahl-Brink og Isabel Calabuig.

 

8. Valg af revisor
Klaus Larsen blev genvalgt

9. Eventuelt
Kopasning for dummies organiseres af bestyrelsen – formentlig i begyndelsen af juni.
Der skal mailes et oversigtskort til medlemmerne ( Kan også ses på foreningens hjemmeside


Flemming sluttede generalforsamlingen med at takke Karl for hans store arbejde som formand fra foreningens start og senest som kasserer.

 

Efterfølgende har bestyrelsen konstituereret sig med
Formand Flemming Steen Sørensen
Kasserer: Lonnie Ellebye Lilja

 

Foreningen kan kontaktes via mail til formanden Flemming Sørensen formand@sundbyko.dk